У нас

Токът поскъпва с 4,40% от днес, а парното средно с 16,23 на сто

Токът поскъпва с 4,40%, парното средно с 16,23 на сто.

Решението бе взето от КЕВР – Комисията за енергийно и водно регулиране на традиционното за нея закрито заседание. Аргумент за вдигането на цените са по-високите разходи на енергийните дружества за природен газ и въглеродни емисии.

Новите цени за сектор „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“, които влизат в сила от 1 юли 2021 г.

Първоначално докладът на регулатора предвиждаше прогнозната годишна цена на природния газ да е в размер на 39,96 лв/ мегаватчас, докато във финалното решение тя е коригирана на 45,76 лв.

Утвърдените пределни цени на топлинната енергия за всяко топлофикационно дружество за периода 1.07.2021-30.06.2022 г. са:

за „Топлофикация София“ – 98,48 лв. за мегаватчас,

за „ЕВН Топлофикация“ – 99,55 лв.,

за „Топлофикация Плевен“ ЕАД – 87,24 лв.,

за „Топлофикация Бургас“ ЕАД – 85,91лв.,

за „Веолия Енерджи Варна“ – 98,29 лв.,

за „Топлофикация – Враца“ – 96,01 лв.,

за „Топлофикация ВТ“ – 107,47 лв.,

за „Топлофикация-Разград“ ЕАД – 100,96 лв..

Средното увеличение на цената на топлинната енергия е 16,23 %.

За топлофикационните дружества на въглища, цените на топлинната енергия за бита са :

за „Топлофикация Русе“ – 84,51 лв.

за мегаватчас, за „Топлофикация – Перник“ – 84,32 лв.,

за „Топлофикация Сливен“ – 78,18 лв. ,

за „Топлофикация – Габрово“ – 108,06 лв.

Токът:

Комисията утвърди и окончателните цени в сектор „Електроенергетика“ за новия регулаторен период 1.07.2021 – 30.06.2022 г. След отчитане на всички ценообразуващи елементи и при прилагане на методиката за ценообразуване, среднопретегленото увеличение на цената на електроенергията за потребителите на регулиран пазар за цялата страна е 4,40%.

За битовите клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ крайната цена на електроенергията нараства с 5,57%, а за клиентите на „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД – с 3,74%.

За клиентите на „Енерго-Про Продажби“ – с 3,51%, за „ЕСП Златни Пясъци“ ООД – с 8,31%.

В тези цени са включени цената на електроенергията, цените за мрежовите услуги и цената „задължение към обществото“.

В окончателното решение на регулатора е отчетено и допълнителното повишение на електроенергията след включването на ТЕЦ „Марица-изток 2“ в микса за регулиран пазар с годишна квота от 1 000 000 MWh, съгласно заповед на министъра на енергетиката.

Основната причина за повишението на цените на електроенергията са повишените разходи на ФСЕС за компенсиране на електроенергията, произвеждана от топлофикациите и заводските централи, обясняват още от Комисията. Причината за нарасналите разходи на тези енергийни дружества са повишените цени на закупуваното от тях първично гориво – природен газ, както и на въглеродни емисии. В резултат на по-високите цени на емисиите цената на електроенергията, произвеждана от американските централи и от ТЕЦ Марица Изток-2, се повишава, което се отразява на нарастването на цената „задължение към обществото“. Тази цена оказва влияние върху цените на мрежовите услуги на ЕРП и цените за пренос и достъп на ЕСО.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

Instagram